STTTên VPĐDGiấy phép thành lập VPĐD sốNgày cấpCơ quan cấpNgười đứng đầu VPĐDXem
1 Quantel Pte Ltd 01-02460-01 22/10/2015 Sở Công thương Hà Nội Lê Phương Thảo
2 TRADELAND KERESKEDELMI ÉS TANÁCSADÓ KFT 01-02587-01 16/09/2016 Sở Công thương Hà Nội Csilla Kopornyik
3 AECOM SERVICES PTY LTD 01-00443-01 15/02/2012 Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thị Nam Phương
4 SC2L 01-02592-01 04/10/2016 Sở Công thương Hà Nội BRETON ISABELLE
5 YUNNAN ENERGY INVESTMENT LOGISTICS CO., LTD 01-02583-01 15/09/2016 Sở Công thương Hà Nội WANG JINGTAO
6 FERRING PRIVATED LTD 01-02590-01 29/09/2016 Sở Công thương Hà Nội LÊ HỒNG HẠNH
7 ITNL INTERNATIONAL PTE. LTD 01-02402-01 05/10/2016 Sở Công thương Hà Nội Dhanwan Sunil
8 S.I.A (TENAMYD CANADA) 01-00016-01 28/09/2016 Sở Công thương Hà Nội Bùi Tường Hùng
9 HONEYWELL PTE LTD 01-001879 17/10/2011 Sở Công thương Hà Nội Hàn Minh Hà
10 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 01-02127-01 08/08/2013 Sở Công thương Hà Nội Carlos Javies Guerero Gomez
11 NEXIF ENERGY MANAGEMENT PTE. LTD 01-02600-01 24/10/2016 Sở Công thương Hà Nội MOHD FAISAL JAFRI
12 GUANGZHOU ZIISUN MEDICINE HEALTH CO., LTD 01-02602-01 25/10/2016 Sở Công thương Hà Nội LÊ THỊ HUÊ
13 SHENZHEN FENGBA NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD 01-02601-01 25/10/2016 Sở Công thương Hà Nội QIAO JUN CHAO
14 XUZHOU CONSTRUCTION MACHINEY IMP EXP CO ., LTD 01-00529-01 20/06/2003 Sở Công thương Hà Nội WEI GUOCAI
15 EURO PAC LOGISTICS PTE. LTD 01-00024-02 24/05/2005 Sở Công thương Hà Nội ÂU HOÀNG TUẤN
16 KWAN STAR CO., LTD 01-01883-01 26/10/2011 Sở Công thương Hà Nội Kao Te Sheng
17 POWER CHINA ZHONGNAN ENGINEERING CORPORATION LIMITED 01-00929-01 26/06/2007 Sở Công thương Hà Nội Zhang Yuan
18 CARGONLINE KIMITED 01-02598-01 14/10/2016 Sở Công thương Hà Nội Dang Jie
19 Nanning Shengtaiyuan Bitechnology co.,ltd 01-01126-01 05/06/2006 Sở Công thương Hà Nội Qin Yan
20 KUMHO INDUSTRIAL CO., LTD 01-00515-01 26/03/2007 Sở Công thương Hà Nội PARK CHUL SU