Thông tin VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Tên VPĐD: YUNNAN ENERGY INVESTMENT LOGISTICS CO., LTD

Địa điểm đặt trụ sở VPĐD: Sooss 9, ngõ 181 Nguyễn Trãi, hường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tên thương nhân: YUNNAN ENERGY INVESTMENT LOGISTICS CO., LTD

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, tòa nhà Mỹ Á, dường Trung Lộ Nhân Dân, quận Ngũ thành phô Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quôc

Người đứng đầu VPĐD: WANG JINGTAO

Giấy phép thành lập VPĐD số: 01-02583-01

Cấp lần đầu ngày: 15/09/2016

Ngày hiệu lực: 15/09/2016

Ngày hết hạn : 14/09/2021

Cơ quan cấp giấy phép thành lập VPĐD: Sở Công thương Hà Nội

Nội dung hoạt động của VPĐD: Thực hiện chưc năng văn phòng liên lạc, tìm jieeur thị trường, xuc tiến thúc đẩy thương mại cơ hội kinh doanh của YUNNAN ENERGY INVESTMENT LOGISTICS CO., LTD tại Việt Nam trong lĩnh vực : Thương mại, cung cấp vật tư, vận tải hàng hóa, xế dỡ container, dịch vụ thông quan