Thông tin VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Tên VPĐD: SC2L

Địa điểm đặt trụ sở VPĐD: phòng 301 tầng 3, ô 2 ngõ 52/22, đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội

Tên thương nhân: THE REPRESENTATIVE OFICE OF SC2L IN HANOI

Địa chỉ trụ sở chính: 255 Rue des Erable, 69009 Lyon, France

Người đứng đầu VPĐD: BRETON ISABELLE

Giấy phép thành lập VPĐD số: 01-02592-01

Cấp lần đầu ngày: 04/10/2016

Ngày hiệu lực: 04/10/2016

Ngày hết hạn : 03/10/2021

Cơ quan cấp giấy phép thành lập VPĐD: Sở Công thương Hà Nội

Nội dung hoạt động của VPĐD: Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xuc tiến thúc dẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của C2L tại Việt Nam trong lĩnh vực: cung câp và lăp đặt khung gỗ cách mặt, ồ gỗ co lơp phủ