STTTên VPĐDGiấy phép thành lập VPĐD sốNgày cấpCơ quan cấpNgười đứng đầu VPĐDXem
1 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHUÔN KIỆT HỢP BQL-50-000002 24/08/2009 Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An CHEN, JUI-SHENG
2 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH WINCHESTER LEATHER TẠI VIỆT NAM BQL-50-000014 23/09/2010 Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An TSOU, CHIEN-CHUAN
3 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH FU SHUN VIỆT NAM BQL-50-000003 21/09/2009 Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An HSU WEN CHEN
4 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ TIGER TẠI VIỆT NAM BQL-50-000019 13/09/2011 Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An TANG, JEN-CHANG
5 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ACTIVIA ENGINEERING PTE.LTD TẠI VIỆT NAM. 49 – 000071 12/07/2016 Sở Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Ly Ly
6 VPĐD Công ty Cổ phần Viễn thông Trung Hưng tại Đà Nẵng 32-000044 15/03/2012 Sở Công thương Đà Nẵng Zhang Jian
7 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOASTAL INDUSTRIES PTE. LTD 77–00007-02 16/11/2016 Sở Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu NGUYỄN THỊ THÂN
8 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA “TRUNG TÂM Y HỌC DOANH NGHIỆP” TẠI VIỆT NAM 49 - 000072 14/07/2016 Sở Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu DMITRY SHINKARENKO
9 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY SUNDIA CO., LTD TẠI BÌNH DƯƠNG 46-000012 02/03/2001 Ban QL các Khu Công nghiệp tỉnh Bình Dương MASAHIRO ABE
10 Văn phòng đại diện Công ty AVIAZAPCHAST Public Limited tại Việt Nam 49-000066 25/08/2014 Sở Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu NIDZIY ANDREY
11 Văn phòng đại diện thường trú Công ty Novosin Holding 49-000026 12/03/2012 Sở Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu Hà Thị Thúy Vân
12 Văn phòng Đại diện Edgen Murray Pte. Ltd tại Việt Nam 49-000064 08/08/2013 Sở Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu Hoàng Ngọc Quý
13 Văn phòng đại diện Surimi Tech Limited tại Việt Nam 49-000068 04/05/2015 Sở Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu Cảnh Đức Tuấn
14 Văn phòng đại diện Công ty Aviazapchast Public Limited tại Việt Nam 77-00066-01 24/12/2013 Sở Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu NIDZIY ANDREY
15 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BEHN MEYER AGCARE LLP TẠI BÌNH DƯƠNG BQLVS-46-000001 22/06/2009 Ban QL Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore Chong Yiew On
16 Văn phòng đại diện công ty TNHH Biên mậu Thanh Long huyện Malipo, tại Hà Giang 02-00001-01 01/12/2017 Sở Công thương Hà Giang Lô Tác Lâm
17 VPĐD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INTERBUILD THÀNH PHỐ CHÂU HẢI 48-00068-01 03/03/2017 Sở Công thương Đà Nẵng Đoàn Phú Huy
18 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY DNV GL AS TẠI KHÁNH HÒA 37- 000008 10/02/2009 Sở Công thương Khánh Hòa Kim Byoung Jun
19 VPĐD CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN HỮU ĐÔNG HƯNG TẠI VIỆT NAM 22-000008 27/09/2012 Sở Công thương Quảng Ninh LU HAN YONG
20 CÔNG TY DAIO PAPER CORPORATION TẠI VIỆT NAM 22-000007 05/07/2011 Sở Công thương Quảng Ninh TORU OGAKI