Thông tin VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Tên VPĐD: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH WINCHESTER LEATHER TẠI VIỆT NAM

Địa điểm đặt trụ sở VPĐD: Lô E.01 đường Trung Tâm, Khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Tên thương nhân: WINCHESTER LEATHER CO.,LTD

Địa chỉ trụ sở chính: No. 41, Ln. 121, Minzu St., Hunei Township, Kaohsiung County 829, Taiwan (R.O.C.)

Người đứng đầu VPĐD: TSOU, CHIEN-CHUAN

Giấy phép thành lập VPĐD số: BQL-50-000014

Cấp lần đầu ngày: 23/09/2010

Ngày hiệu lực: 23/09/2010

Ngày hết hạn : 23/09/2015

Cơ quan cấp giấy phép thành lập VPĐD: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An

Nội dung hoạt động của VPĐD: Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác, nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại; theo dõi đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết

Ngày điều chỉnh : 01/09/2016

Lý do điều chỉnh :