STTTên VPĐDGiấy phép thành lập VPĐD sốNgày cấpCơ quan cấpNgười đứng đầu VPĐDNgày thu hồiLý doXem
1 Văn phòng đại diện FXRKOREA CO.,LTD tại Nam Định 07-000003 01/11/2014 Lee Jong Sun 29/08/2016 Do thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện nên sở công thương đã cấp giấy phép điều chỉnh và thu hồi lại giấy phép cũ
2 VPĐD Công ty hữu hạn khoa học điện tử Ý Đức Văn Sơn tại Hà Giang 02-00002-01 09/07/2018 Dương Khai Hằng 04/02/2020 Không hoạt động kể từ khi được cấp phép. Không phát sinh các giao dịch với cơ quan cấp phép kể từ khi được cấp phép.
3 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KEUMHWAFASHION TẠI HẢI DƯƠNG 30-000002-01 17/04/2018 SONG JU HO 07/08/2020 Không báo cáo hoạt động 02 năm liên tiếp (năm 2018 và năm 2019)
4 Văn phòng đại diện Công ty TNHH IMP tại Hải Dương 30-00008-01 08/04/2021 Vũ Thị Điều 06/03/2023 Văn phòng đại diện Coong ty TNHH IMP taij Hải Dương không báo cáo hoạt động của Văn phòng trong 2 năm liên tiếp