Thông tin Chi nhánh

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH NANTONG CONSTRUCTION GROUP CO. LTD TẠI VIỆT NAM

Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh: 8 đường nội khu 1, Khu phố Nam Viên (Lô S2), Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên thương nhân: NANTONG CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

Địa chỉ trụ sở chính:

Người đứng đầu chi nhánh: Shao FengFeng (Thiệu Phong Phong)

Giấy phép thành lập chi nhánh số: 2017-03

Cấp lần đầu ngày: 06/06/2017

Ngày hiệu lực: 06/06/2017

Ngày hết hạn : 06/06/2022

Cơ quan cấp giấy phép thành lập chi nhánh:

Nội dung hoạt động của chi nhánh: Xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan