Thông tin Chi nhánh

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD TẠI VIỆT NAM

Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh: Khu công nghiệp An Dương, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Tên thương nhân: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD

Địa chỉ trụ sở chính:

Người đứng đầu chi nhánh: SHEN, ZHONGXIAO

Giấy phép thành lập chi nhánh số: 2017-02

Cấp lần đầu ngày: 06/06/2017

Ngày hiệu lực: 06/06/2017

Ngày hết hạn : 06/06/2022

Cơ quan cấp giấy phép thành lập chi nhánh:

Nội dung hoạt động của chi nhánh: Thi công xây dựng công trình